Home Cenik Velodrom in Atletska dvorana

Cenik Velodrom in Atletska dvorana

Uporaba prostorov (trening), 1.10.-30.4., EUR/h
EUR
Kolesarska steza
250,00
Atletske površine
300,00
Uporaba prostorov (trening), 1.5.-30.9., EUR/h
EUR
Kolesarska steza
150,00
Atletske površine
150,00
Najem dvorane
EUR
Do 6 ur športna tekmovanja* (1.5.-30.9.)
2.000,00
Cel dan športna tekmovanja* (1.10.-30.4.)
3.500,00
Cel dan športna tekmovanja* (1.5.-30.9.)
3.000,00
Komercialne prireditve in druge potrebe
3.800,00
Število vstopov** EUR/vstop
EUR
50 vstopov ali manj (1.10.-30.4.)
15,00
51 do 250 vstopov (1.10.-30.4.)
12,00
251 vstopov ali več (1.10.-30.4.)
10,00
50 vstopov ali manj (1.5.-30.9.)
12,00
51 do 250 vstopov (1.5.-30.9.)
10,00
251 vstopov ali več (1.5.-30.9.)
Dodatne storitve
EUR
Najem električnega kolesa (1 ura)
20,00
Voden ogled olimpijskega vadbenega centra
50,00
Rekreacija z najemom kolesa
25,00
Rekreacija z najemom kolesa (14 vstopov)
250,00
Rekreacija brez najema kolesa
15,00

* V ceni najema dvorane je všteto čiščenje, hišnik ter priprava prizorišča.

** Pogoj za obratovanje objekta je najmanj 10 uporabnikov.

** Tarifa dela: Delo od 23.00 do 7.00 ali ob nedeljah in praznikih je obračunano 30% višje.

Cena vključuje postavljanje atletske opreme, s katero razpolaga ZNM in je namenjena neposredno za izvedbo posamezne discipline. Dodatni najem inventarja kot so stoli, mize, mikrofoni, ozvočenje ipd. ter dodatno delo se zaračunajo skladno z veljavnim cenikom.

 

OPOMBA: Direktor Zavoda Novo mesto ima pravico do spremembe cen na atletski stezi v višini do -30% in do – 50% na vseh ostalih postavkah.

This website uses cookies to ensure correct website functioning and to improve your experience. For more information, please see our Cookie policy .

I hereby allow the use of data for all purposes specified below.